De contributie bedraagt € 11,00 per maand (ook de zomermaanden). Dit bedrag is exclusief de kosten voor weekends en kampen. Deze worden apart verrekend. De contributie kan worden voldaan via de volgende IBAN-nummers: 

  • Welpen: NL65INGB0007625475 t.n.v. Stichting Scouting Impeesa Welpen 
  • Scouts: NL45INGB0007625544 t.n.v. Stichting Scouting Impeesa Gidsen

Vermeld bij de overschrijving duidelijk de naam van het lid. De contributie mag ook contant voldaan worden. 

De contributie mag per maand betaald worden. Een vooruitbetaling van een jaar hoeft bij ons dus niet! Wel hanteren we een opzegtermijn van 3 maanden, waarbij er dus nog 3 maanden na de maand van opzegging, contributie betaald dient te worden.